AminetAminet
Search:
82918 packages online
About
Recent
Browse
Search
Upload
Setup
Services

game/misc/biedronka_zuzia.lha

Mirror:Random
Showing:m68k-amigaosppc-amigaosppc-morphosi386-arosi386-amithlonppc-warpupppc-powerupgeneric
No screenshot available
Short:simple game for small children
Author:TDolphin team
Uploader:"Rafal Zabdyr" <rzabdyr poczta fm>
Type:game/misc
Version:1.1
Architecture:ppc-morphos >= 1.4.0
Date:2007-11-15
Download:http://aminet.net/game/misc/biedronka_zuzia.lha - View contents
Readme:http://aminet.net/game/misc/biedronka_zuzia.readme
Downloads:516
############################################################

 Biedronka Zuzia (Little Susan the Ladybug) v1.1
 MorphOS version (FREEWARE)
 (c) TDolphin 2005-2007

 http://www.tdolphin.org
 info at tdolphin.org

############################################################

first aminet upload !!!

== POLISH ==

!!! GRA BEZ PRZEMOCY !!!

## Wymagania:

 MorphOS 1.4
 PowerSDL v11.8 (najlepiej ostatnia wersja dostêpna na Aminecie)


## Instalacja

 Wystarczy odkopiowaæ katalog z gr± w dowolne miejsce.


## Info

 Rafa³ Zabdyr - pomys³ i projekt, programowanie, grafika
 Ma³gorzata Zabdyr - korekta, dodatkowa pomoc
 Natalia Zabdyr - pomys³ i projekt, testowanie (MorphOS)
 Dominik Zabdyr - testowanie (MorphOS)

 £ukasz Zabdyr - grafika
 Patryk Zabdyr - testowanie (Windows)

 Pawe³ Pajor - grafika

 Podk³ad muzyczny to utwór 'Night Wind', którego autorem jest: Micha³ Szynol
(Hades/Casyopea)


## Pomoc

> Cel gry:

 Opanowanie umiejêtno¶ci obs³ugi klawiszy kursora i/lub joysticka przez
najm³odszych u¿ytkowników
 komputera.

> Opis gry:

 Bohaterem gry jest biedronka Zuzia. Jej zadanie polega na zebraniu wszystkich
przedmiotów
 wystêpuj±cych w danym etapie. Elementami utrudniaj±cymi poruszanie siê
biedronki s± wystêpuj±ce
 na ³±ce kamienie i rzeczki.
 Gra jest pozbawiona ograniczeñ czasowych !!!

 Przedmioty do zebrania to: kwiatki, jab³ka, czterolistne koniczyny, grzybki,
jagody, poziomki

> Skróty klawiszowe podczas gry:

 r - powtórne rozlosowanie elementów etapu
 CTRL + Enter - nastêpny etap
 ESC - powrót do menu g³ownego


## Historia

 v1.1 (15.11.2007)
  - added joystick support
  - small fixes

 v1.0 (9.10.2006) First Official Release of MorphOS version
                         


Contents of game/misc/biedronka_zuzia.lha
 PERMSSN  UID GID  PACKED  SIZE RATIO METHOD CRC   STAMP     NAME
---------- ----------- ------- ------- ------ ---------- ------------ -------------
[generic]         4568  4708 97.0% -lh5- 86b6 Oct 9 2006 Biedronka Zuzia.info
[generic]        86702 237624 36.5% -lh5- a8cd Nov 15 16:57 Biedronka Zuzia/BiedronkaZuzia
[generic]        11185  11185 100.0% -lh0- d99d Oct 7 2006 Biedronka Zuzia/BiedronkaZuzia.info
[generic]         908  1639 55.4% -lh5- 17a8 Nov 15 16:59 Biedronka Zuzia/czytaj_to.txt
[generic]         7166  7306 98.1% -lh5- dc45 Apr 15 2005 Biedronka Zuzia/czytaj_to.txt.info
[generic]        95288 143300 66.5% -lh5- 1ec6 Nov 8 2003 Biedronka Zuzia/fonts/arial.ttf
[generic]         1353  1638 82.6% -lh5- da65 Mar 12 2006 Biedronka Zuzia/gfx/biedronka.png
[generic]        11833  11888 99.5% -lh5- bfa5 Sep 13 2006 Biedronka Zuzia/gfx/kamien.png
[generic]         2872  2875 99.9% -lh5- 2ff8 Sep 26 2006 Biedronka Zuzia/gfx/menus.png
[generic]         1845  1845 100.0% -lh0- d932 Sep 13 2006 Biedronka Zuzia/gfx/most.png
[generic]        59582  59582 100.0% -lh0- b290 Aug 29 2006 Biedronka Zuzia/gfx/obramowka.png
[generic]         3023  3288 91.9% -lh5- a5a3 Sep 26 2006 Biedronka Zuzia/gfx/rozne.png
[generic]        44324  44324 100.0% -lh0- c0e2 Aug 29 2006 Biedronka Zuzia/gfx/tlo0.png
[generic]        25048  25048 100.0% -lh0- 2000 Sep 26 2006 Biedronka Zuzia/gfx/tlo1.png
[generic]        12566  13472 93.3% -lh5- 205b Sep 11 2006 Biedronka Zuzia/gfx/tlo2.png
[generic]        353705 353705 100.0% -lh0- 805c Oct 7 2006 Biedronka Zuzia/gfx/tytul.png
[generic]        40891  40891 100.0% -lh0- a4d3 Sep 13 2006 Biedronka Zuzia/gfx/zdjecie0.png
[generic]        35887  35887 100.0% -lh0- e56e Sep 15 2006 Biedronka Zuzia/gfx/zdjecie1.png
[generic]        22848  22848 100.0% -lh0- b586 Sep 13 2006 Biedronka Zuzia/gfx/zdjecie2.png
[generic]        75156 109870 68.4% -lh5- c0b3 Sep 2 2006 Biedronka Zuzia/msx/night_wind.mod
[generic]         3262  28652 11.4% -lh5- 90ab Dec 27 2004 Biedronka Zuzia/sfx/brac.wav
[generic]         1268  2300 55.1% -lh5- 65d7 Jul 13 2005 Biedronka Zuzia/sfx/flop.wav
[generic]        37757  46053 82.0% -lh5- aafa Jul 13 2005 Biedronka Zuzia/sfx/koniec.wav
[generic]         5813  9768 59.5% -lh5- 6ad9 Sep 5 2006 Biedronka Zuzia/sfx/kroki.wav
---------- ----------- ------- ------- ------ ---------- ------------ -------------
 Total    24 files 944850 1219696 77.5%      Nov 15 11:25

Aminet © 1992-2020 Urban Müller and the Aminet team. Aminet contact address: <aminetaminet net>