AminetAminet
Search:
83876 packages online
About
Recent
Browse
Search
Upload
Setup
Services

disk/cdrom/WolnyCD.lha

Mirror:Random
Showing:m68k-amigaosppc-amigaosppc-morphosi386-arosi386-amithlonppc-warpupppc-powerupgeneric
No screenshot available
Short:Better read, quiet working v1.2 Src,68k,MOS,OS4
Author:Dariusz Gawerski
Uploader:lolo lolo_xl wp pl
Type:disk/cdrom
Architecture:m68k-amigaos >= 3.0; ppc-morphos >= 0.4; ppc-amigaos >= 4.0
Date:2005-09-19
Download:http://aminet.net/disk/cdrom/WolnyCD.lha - View contents
Readme:http://aminet.net/disk/cdrom/WolnyCD.readme
Downloads:1433

v1.2 - Added VOLUME/K option - use volume (ie. FoundationDC:) or drive 
    (ie. CD0:) name
    Added Italian catalog

WolnyCD is a program that allows you to set read-speed of your CD-Rom
(CD-R/CD-RW). This should work with most of the ATAPI devices and with some 
SCSI ones.

Features:

- Two ways of setting reading speed: in kB/s (SPEEDRATE) and in "x" (SPEED).
- Support of some CD drive functions like START, STOP, EJECT, LOAD, PREVENT and
ALLOW.
- SPEED and SPEEDRATE options work on most of the drives, other functions should
work with all optical drives.
- START and STOP can be used with any drive (for example HDD).
- Controled from CLI or by tooltypes.
- Amiga 68k, OS4 and MorphOS versions.
- Supports locale.
- Attached sources lets you port WolnyCD to other systems (Amiga-like of
course:))
- Uses device name & unit or drive/volume name. 

ISO PL

WolnyCD jest programem do ustawiania szybko¶ci napêdów CD-ROM, CD-R i
CD-RW. Powinien dzia³aæ z wiêkszo¶ci± napêdów ATAPI oraz czê¶ci±
napêdów
SCSI. Jego uruchomienie ucisza czytniki, a w wielu wypadkach poprawia i
przyspiesza odczyt.

Mo¿liwo¶ci:

- Dwa sposoby ustawiania szybko¶ci w kB/s (SPEEDRATE) i x (SPEED).
- Sterowanie kilkoma funkcjami CD-ROM jak start, stop, eject, load, prevent i
allow.
- Opcje TEST do sprawdzenia dostêpnych szybko¶ci i STATUS do wy¶wietlenia
aktualnego stanu czytnika
- Opcja speed lub speedrate dzia³a na wiêkszo¶ci czytników, a pozosta³e
funkcje powinny dzia³aæ z ka¿dym napêdem optycznym.
- Start i stop mo¿na u¿yæ z dowolnym napêdem (np.HDD).
- Sterowanie poprzez CLI lub ToolTypes
- Wersje dla Amiga 68k, OS4 i MorphOS
- Program korzysta z lokali
- Do³±czone ¼ród³a pozwalaj± na kompilacjê na inny system (Amigowy
oczywi¶cie:)).
- Wywo³ywanie napêdu przy pomocy device i unit lub nazwy urz±dzenia (volume
lub drive)


Contents of disk/cdrom/WolnyCD.lha
 PERMSSN  UID GID  PACKED  SIZE RATIO   CRC    STAMP     NAME
---------- ----------- ------- ------- ------ ---------- ------------ -------------
[generic]         251   384 65.4% -lh5- 90d8 Sep 12 18:58 WolnyCD/Catalogs/italiano/WolnyCD.catalog
[generic]         368   619 59.5% -lh5- e451 Sep 12 18:58 WolnyCD/Catalogs/italiano/WolnyCD.ct
[generic]         280   426 65.7% -lh5- 5c2f Sep 12 18:58 WolnyCD/Catalogs/polski/WolnyCD.catalog
[generic]         242   380 63.7% -lh5- 4c8f Sep 12 18:58 WolnyCD/Catalogs/WolnyCD.cd
[generic]         277   426 65.0% -lh5- 5110 Sep 12 18:58 WolnyCD/Catalogs_AmigaPL/polski/WolnyCD.catalog
[generic]         1199  2480 48.3% -lh5- 05db Sep 12 18:58 WolnyCD/Icons/Eject.info
[generic]         1178  2479 47.5% -lh5- 47af Sep 12 18:58 WolnyCD/Icons/Load.info
[generic]         1198  1856 64.5% -lh5- 1686 Sep 12 18:58 WolnyCD/Icons/StopHDD.info
[generic]         124   152 81.6% -lh5- 2034 Sep 12 18:58 WolnyCD/SRC/Makefile
[generic]         4265  14117 30.2% -lh5- a176 Sep 12 18:58 WolnyCD/SRC/WolnyCD.c
[generic]         316   613 51.5% -lh5- af3b Sep 12 18:58 WolnyCD/SRC/wolnycd.h
[generic]         2049  5885 34.8% -lh5- b1bf Sep 12 18:58 WolnyCD/SRC/WolnyCD_Cat.c
[generic]         456  1224 37.3% -lh5- 32f0 Sep 12 18:58 WolnyCD/SRC/WolnyCD_cat.h
[generic]         1645  2871 57.3% -lh5- 32d7 Sep 12 18:58 WolnyCD/Doc.info
[generic]         1751  2863 61.2% -lh5- 52e1 Sep 12 18:58 WolnyCD/Icons.info
[generic]         1018  2024 50.3% -lh5- 164d Sep 12 18:58 WolnyCD/OS4.info
[generic]         1820  2878 63.2% -lh5- afea Sep 12 18:58 WolnyCD/SRC.info
[generic]         242   380 63.7% -lh5- 4c8f Sep 12 18:58 WolnyCD/SRC/WolnyCD.cd
[generic]         412   689 59.8% -lh5- c35d Sep 12 18:58 WolnyCD/SRC/WolnyCD.ct
[generic]         5633  10376 54.3% -lh5- bba8 Sep 12 18:58 WolnyCD/WolnyCD
[generic]         9850  24704 39.9% -lh5- 87fc Sep 12 18:58 WolnyCD/WolnyCD.elf
[generic]         2999  5538 54.2% -lh5- bd43 Sep 12 18:58 WolnyCD/WolnyCD.info
[generic]         508   909 55.9% -lh5- aa76 Sep 12 18:58 WolnyCD/WolnyCD_GUI
[generic]         4456  17698 25.2% -lh5- 391a Sep 12 18:58 WolnyCD/OS4/SRC/WolnyCD.c
[generic]         242   380 63.7% -lh5- 4c8f Sep 12 18:58 WolnyCD/OS4/SRC/WolnyCD.cd
[generic]         412   689 59.8% -lh5- c35d Sep 12 18:58 WolnyCD/OS4/SRC/WolnyCD.ct
[generic]         316   613 51.5% -lh5- af3b Sep 12 18:58 WolnyCD/OS4/SRC/wolnycd.h
[generic]         2080  5984 34.8% -lh5- ef3f Sep 12 18:58 WolnyCD/OS4/SRC/WolnyCD_Cat.c
[generic]         456  1224 37.3% -lh5- 32f0 Sep 12 18:58 WolnyCD/OS4/SRC/WolnyCD_cat.h
[generic]         3027  5623 53.8% -lh5- c23b Sep 12 18:58 WolnyCD/WolnyCD_GUI.info
[generic]         2868  5558 51.6% -lh5- 3eb4 Sep 12 18:58 WolnyCD.info
[generic]         5247  12025 43.6% -lh5- 69a1 Sep 17 09:37 WolnyCD/Doc/WolnyCD_EN.guide
[generic]         5448  11447 47.6% -lh5- d1da Sep 17 09:37 WolnyCD/Doc/WolnyCD_PL-APL.guide
[generic]         5451  11447 47.6% -lh5- eacd Sep 17 09:37 WolnyCD/Doc/WolnyCD_PL-ISO.guide
[generic]         1018  2024 50.3% -lh5- 2e04 Sep 12 18:58 WolnyCD/OS4/SRC.info
[generic]         124   152 81.6% -lh5- 2034 Sep 12 18:58 WolnyCD/OS4/SRC/Makefile
[generic]        19302  47992 40.2% -lh5- d73d Sep 12 18:58 WolnyCD/OS4/WolnyCD
[generic]         1655  2362 70.1% -lh5- 4655 Sep 12 18:58 WolnyCD/OS4/WolnyCD.info
---------- ----------- ------- ------- ------ ---------- ------------ -------------
 Total    38 files  90183 209491 43.0%      Sep 19 21:41

Aminet © 1992-2022 Urban Müller and the Aminet team. Aminet contact address: <aminetaminet net>