AminetAminet
Search:
84511 packages online
About
Recent
Browse
Search
Upload
Setup
Services

biz/spread/TC5Finnish.lha

Mirror:Random
Showing:m68k-amigaosppc-amigaosppc-morphosi386-arosi386-amithlonppc-warpupppc-powerupgeneric
No screenshot available
Short:Finnish language catalogs for TurboCalc 5
Author:timok at cc.tut.fi (Timo Kaikumaa)
Uploader:timok cc tut fi (Timo Kaikumaa)
Type:biz/spread
Version:1.0
Requires:OS2.1+
Architecture:generic
Date:1998-06-14
Download:http://aminet.net/biz/spread/TC5Finnish.lha - View contents
Readme:http://aminet.net/biz/spread/TC5Finnish.readme
Downloads:4692

These are the Finnish catalogs for TurboCalc 5
==============================================
translated by Timo Kaikumaa <timok at cs.tut.fi>


To install, simply switch to TurboCalc's home directory and
unpack the archive there.

Example:

  cd Work:TurboCalc    ; or wherever you have TurboCalc installed
  lha x RAM:TC5Finnish  ; or wherever the archive is

The archive contains the following directory:

Catalogs/suomi/   This drawer contains the actual catalogs
Configs/      This drawer contains an example preferences file

In addition, this text file is in the main directory along with its
icon. You can of course delete it if you don't want it to stay there.
Note also that there are two sets of catalog files available, see
the note below to find out why.

**********************************************


Note for Finnish users / Sananen suomennoksesta...
==================================================


Ohjelman tekijän Michael Friedrichin suostumuksella olen
hieman muokannut valikoiden ulkoasua. Vaikka tulos minusta
onkin helppokäyttöisempi, saattavat muutokset haitata
ohjelmaan tutustumista, sillä ohjetiedostoissa on edelleen
kuvattuna alkuperäinen valikkorakenne. Mikäli näin käy,
kannattaa englanti valita käyttöjärjestelmän oletuskieleksi
ohjelmaan tutustumisen ajaksi.

Suomennos sisältää kaksi tiedostoa: sanastot "turbocalc.catalog"
ja "turbocalcmenu.catalog". Mukana seuraa myös itse käyttämäni
versiot käännöksistä, jotka eroavat edellä mainituista siten,
että TurboCalcin asetukset (TurboCalc.CFG) ja viimeksi
käytetyiden taulukoiden luettelo (TurboCalc.LRU) tallennetaan
eri paikkaan kuin tavallisesti. Alunperin TurboCalc käyttää
näiden tietojen tallentamiseen järjestelmän S-hakemistoa,
jonka itse puolestani haluaisin pyhittää pelkästään teksti-
muotoisille tiedostoille. Omat versioni sanastoista saavat
tallennukset menemään alihakemistoon "Configs", joka sijaitsee
siinä hakemistossa, jonne TurboCalc on asennettu (Configs-hakemistoa
ei asennuksen jäljiltä ole olemassa, joten se on ensin itse tehtävä
esimerkiksi MakeDir-komennolla Shell-ikkunassa). Omat versioni
sanastoista ovat muutoin samannimisiä kuin yllä on esitetty,
mutta nimen alussa on plus-merkki. Ne otetaan käyttöön
yksinkertaisesti poistamalla tämä merkki nimen alusta. Samalla
viralliset versiot sanastoista pitää poistaa tai nimetä myös
uudestaan, sillä samassa hakemistossa ei voi olla useita
samannimisiä tiedostoja.

Ohjelman ulkoasu oletusasetuksilla on jokseenkin karu. Olenkin
laittanut suomennoksen mukaan omat asetukseni esimerkiksi. Ne
eivät välttämättä sovellu sellaisenaan käytettäväksi, mutta
osoittavatpahan ainakin, että ohjelma voi näyttää hieman
värikkäämmältäkin. Asetukset löytyvät hakemistosta Configs,
josta ne täytyy kopioida (tai siirtää) järjestelmän
S-hakemistoon virallista suomennosta käytettäessä. Omat versioni
sanastoista käyttävät sensijaan juuri kyseistä hakemistoa
asetusten hallintaan (ks. edellinen kappale).
              Timo Kaikumaa

                timok at cs.tut.fi


Contents of biz/spread/TC5Finnish.lha
PERMISSION UID GID  PACKED  SIZE RATIO METHOD CRC   STAMP   NAME
---------- ----------- ------- ------- ------ ---------- ------------ ----------
[generic]         727  1233 59.0% -lh5- f570 Jun 14 1998 Catalogs/suomi.info
[generic]        16293  45278 36.0% -lh5- 98ab Jun 14 1998 Catalogs/suomi/+turbocalc.catalog
[generic]         3307  10614 31.2% -lh5- 27c5 Jun 14 1998 Catalogs/suomi/+turbocalcmenu.catalog
[generic]        16284  45246 36.0% -lh5- 6dbe Jun 14 1998 Catalogs/suomi/turbocalc.catalog
[generic]         571   880 64.9% -lh5- 2c95 Jun 14 1998 Catalogs/suomi/turbocalc.catalog.info
[generic]         3293  10598 31.1% -lh5- 2df1 Jun 14 1998 Catalogs/suomi/turbocalcmenu.catalog
[generic]         571   880 64.9% -lh5- 2c95 Jun 14 1998 Catalogs/suomi/turbocalcmenu.catalog.info
[generic]         1145  2233 51.3% -lh5- d6f8 Jun 14 1998 Configs/TurboCalc.CFG
[generic]         1527  3251 47.0% -lh5- b9fa Jun 14 1998 TC5Finnish.readme
[generic]         465   870 53.4% -lh5- ef64 Jun 14 1998 TC5Finnish.readme.info
---------- ----------- ------- ------- ------ ---------- ------------ ----------
 Total    10 files  44183 121083 36.5%      Jun 14 1998

Aminet © 1992-2024 Urban Müller and the Aminet team. Aminet contact address: <aminetaminet net>