AminetAminet
Search:
84354 packages online
About
Recent
Browse
Search
Upload
Setup
Services

demo/intro/Bumpy4k.lha

Mirror:Random
Showing:m68k-amigaosppc-amigaosppc-morphosi386-arosi386-amithlonppc-warpupppc-powerupgeneric
No screenshot available
Short:Bumpy 4kb intro
Author:Phibrizzo/Broken Cube
Uploader:punivoid protonmail com (Puni/Void)
Type:demo/intro
Architecture:m68k-amigaos
Date:2017-07-26
Download:http://aminet.net/demo/intro/Bumpy4k.lha - View contents
Readme:http://aminet.net/demo/intro/Bumpy4k.readme
Downloads:698

::::::::
Bumpy_4k/Bumpy.nfo
::::::::
Short: 4K Intro
Name: Bumpy
Author: Phibrizzo/Broken Cube
Architecture: Amiga 68K
Requires: AGA, 040+

Bardzo proste intro z jednym efektem, specjalnie na RetroKomp/LoadError 2k15
Nie zawiera dzwieku.

W przypadku problemow z uruchomieniem, odpalic z Shella z wiekszym stosem np
8192 bajtow.
Czas trwania ok 200 sekund. Intro mozna przerwac w kazdej chwili przez LMB.


Contents of demo/intro/Bumpy4k.lha
PERMISSION UID GID  PACKED  SIZE RATIO METHOD CRC   STAMP   NAME
---------- ----------- ------- ------- ------ ---------- ------------ ----------
[generic]         4036  4036 100.0% -lh0- c661 Apr 27 1980 Bumpy_4k/Bumpy
[generic]         408   855 47.7% -lh5- 4a9b Apr 27 1980 Bumpy_4k/Bumpy.info
[generic]         273   368 74.2% -lh5- b493 Apr 27 1980 Bumpy_4k/Bumpy.nfo
[generic]         4501  14248 31.6% -lh5- a1c7 Apr 27 1980 Bumpy_4k/Bupmy_nocrunched
[generic]         386   831 46.5% -lh5- 1157 Apr 27 1980 Bumpy_4k/Bupmy_nocrunched.info
---------- ----------- ------- ------- ------ ---------- ------------ ----------
 Total     5 files  9604  20338 47.2%      Jul 26 17:59

Aminet © 1992-2023 Urban Müller and the Aminet team. Aminet contact address: <aminetaminet net>