AminetAminet
Search:
82493 packages online
About
Recent
Browse
Search
Upload
Setup
Services

mods/melod/BackToTheStart.lha

Mirror:Random
Showing:m68k-amigaosppc-amigaosppc-morphosi386-arosi386-amithlonppc-warpupppc-powerupgeneric
No screenshot available
Short:Melodic mod by Blurry ****
Architecture:generic
Origin:ftp.cdrom.com pub/demos/music
Date:1996-03-02
Download:http://aminet.net/mods/melod/BackToTheStart.lha - View contents
Readme:http://aminet.net/mods/melod/BackToTheStart.readme
Downloads:1139
ÖÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ·
º°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°º
º°°ÛÛÛÛÛÝÛÛ°ÜÛÛÜ°ÜÛÛÛÜ°ÛÛÝ°ÞÛÛÞÛÝ°°°ÜÛÛÛÛÛÛÜ°°º
º±ÛÛÛÝÛÛÛÞÛÛÞÛÛÛÝÛݱÛÛÝÛÛÛ±ÛÛÛÝÛÛ±±ÞÛÛÛ ÞÛÛÛݱº
º±ÛÛÛÝÛÛÛÞÛÛÞßßßÞÛÛ±ÛßÞÛÛÛ±ÛÛÛÝÛÛ±±ÛÛÛÛÝÞÛÛÛÛ±º
º²ÛÛÛÝÛÛÛÞÛÛÞÛÛÝÛÛÛÛÛÜÞÛÛÛ²ÛÛÛÝÛÛݲÞÛÛÛÛÛÛÛÛÛ²º
º²ÛÛÛÛÞÛÛÞÛÛÞÜÜÜÞÛÛ²ÛÛÝÛÛÛÛÛÛÛÝÛÛÛÜ ßÛÛÝÞÛÛÛݲº
ºÛÝÛÛÝ ÛÛÛÛÝÛÛÛÛÝÛÛÛÛß ßÛÛÛÛÛßÞÛÛÛÛÛÛÜÞÝÞÛÛÛÞÛº
ºÛÛÜÜÛÛÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÛÜÜÜÜÜÜÛÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÛÛº
ºÛ²±° Presents: "Back to the Start" by  °±²Ûº
ºÛÛ²±° BLuRry. Rock/Techno music in s3m °±²ÛÛº
º²ÛÛ²±° format. Completed: 6/19/95   °±²ÛÛ²º
º±²ÛÛ²±°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°±²ÛÛ²±º
º°±²ÛÛ²±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±²ÛÛ²±°º
ºú°±²ÛÛ²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²ÛÛ²±°úº
ºþú°±²ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ²±°úþº
ÓÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĽ


============================= Archive contents =============================

Original Packed Ratio  Date   Time  Name
-------- ------- ----- --------- -------- -------------
 230275 155257 32.5% 19-Jun-95 15:46:00 b2start.s3m
  47866  23538 50.8% 05-Oct-95 22:23:44 blrsky.pcx
   996   332 66.6% 17-Jul-95 18:55:36 file_id.diz
  6272  4317 31.1% 06-Oct-95 21:49:56 runme.exe
-------- ------- ----- --------- --------
 285409 183444 35.7% 02-Mar-96 10:07:00  4 files


Contents of mods/melod/BackToTheStart.lha
 PERMSSN  UID GID  PACKED  SIZE RATIO   CRC    STAMP     NAME
---------- ----------- ------- ------- ------ ---------- ------------ -------------
[generic]        155257 230275 67.4% -lh5- 9207 Jun 19 1995 b2start.s3m
[generic]        23538  47866 49.2% -lh5- 1be7 Oct 5 1995 blrsky.pcx
[generic]         332   996 33.3% -lh5- c53e Jul 17 1995 file_id.diz
[generic]         4317  6272 68.8% -lh5- 9b1d Oct 6 1995 runme.exe
---------- ----------- ------- ------- ------ ---------- ------------ -------------
 Total     4 files 183444 285409 64.3%      Mar 2 1996

Aminet © 1992-2018 Urban Müller and the Aminet team. Aminet contact address: <aminetaminet net>