AminetAminet
Search:
84422 packages online
About
Recent
Browse
Search
Upload
Setup
Services

util/boot/RemAPollo.lha

Mirror:Random
Showing:m68k-amigaosppc-amigaosppc-morphosi386-arosi386-amithlonppc-warpupppc-powerupgeneric
No screenshot available
Short:04060 MMU Apollo Turboboard Remapper
Author:Mikolaj Calusinski <bloelle at priv.gold.pl>
Uploader:Mikolaj Calusinski <bloelle priv gold pl>
Type:util/boot
Version:1.7
Architecture:m68k-amigaos
Date:2002-08-18
Download:http://aminet.net/util/boot/RemAPollo.lha - View contents
Readme:http://aminet.net/util/boot/RemAPollo.readme
Downloads:4586

*** Fixed VERY serious bug in MMU table creation code for 060! This bug is in
all older RemAPollo versions! ***

Finally added full support for 'big' version of Apollo board (BIG thanks to
Hagen!) Added full support for OS3.9 BB2 - exec and 'multiple-tagged' modules
are now installed correctly. Resident frame is now build dynamically (=smaller
size). Updated LoadResident command and KingCON-handler patch. Added improved
version of HappyENV-handler (bug fixes, date and protection support) and
bugfixed MountENV command. Added some OS3.9 patches.

RemAPollo is a software package for users of Amiga 1200 computer equipped with
040/060 Apollo Turboboard. It consists of a few files which can be used to
remap ROM part of Amiga Operating System, known as Kickstart, to fast memory
and boot the computer from it. You can move your physical ROM to fast memory
just to gain more speed or you can use wholely different Kickstart image
(especially useful if you are a developer).

                   *

Short for Polish users:

*** Poprawiono BARDZO powaûny bîâd w kodzie budujâcym tablice MMU dla
procesora 68060! Bîâd ten wystëpuje we wszystkich poprzednich wersjach
RemAPollo! ***

Wreszcie wersje karty pod 'duûe' Amigi sâ w peîni obsîugiwane (WIELKIE
dzieki
dla Hagena!) Rozszerzenia z BB2 dla OS3.9 mogâ byê teraz w 100% poprawnie
zainstalowane - dotyczy to biblioteki exec oraz tzw. wieloskîadnikowych
moduîów (jak np. bootmenu). Kod rezydentny jest teraz budowany dynamicznie
(=mniejszy rozmiar). Poprawiono bîedy w komendzie LoadResident, ulepszono
îatkë na KingCON-handler. Dodano ulepszonâ wersjë HappyENV-handlera
(usuniëto
bîëdy, dodano obsîugë daty i bitów protekcji) oraz poprawionâ komendë
MountENV. Dodano kilka îatek na OS3.9.

RemAPollo jest pakietem programów stworzonych dla uûytkowników komputera
Amiga
1200, wyposaûonego w kartë turbo Apollo 040/060. W jego skîad wchodzi kilka
plików sîuûâcych do podmieniania Kickstartu - czëôci systemu operacyjnego
Amigi, znajdujâcej sië w ROMie. Moûesz przenieôê Kickstart, który masz
zapisany w ROMie do szybkiej pamiëci, bâdú teû uûyê zupeînie innej wersji
Kickstartu (szczególnie przydatne, gdy jesteô programistâ).


Contents of util/boot/RemAPollo.lha
 PERMSSN  UID GID  PACKED  SIZE RATIO   CRC    STAMP     NAME
---------- ----------- ------- ------- ------ ---------- ------------ -------------
[generic]         656   804 81.6% -lh5- dd92 Oct 26 1999 68060.pch
[generic]         580   700 82.9% -lh5- efdb Jun 14 1999 Converter
[generic]         316   372 84.9% -lh5- 4c75 Feb 26 1999 CopyIDEfixPrefs
[generic]         784   884 88.7% -lh5- 715d Jul 5 2002 DRAP
[generic]         336   388 86.6% -lh5- d130 May 10 2002 ExecP
[generic]         396   440 90.0% -lh5- 1db8 Apr 16 1999 FakeLOCAL
[generic]         303   328 92.4% -lh5- 25df Mar 5 2001 KReader
[generic]         1993  2504 79.6% -lh5- d7ce Jul 2 2002 LoadResident
[generic]         226   232 97.4% -lh5- 6402 May 14 2000 Modules/FixRamlib
[generic]         623  1080 57.7% -lh5- 03f5 May 14 2000 Modules/FixRamlib.s
[generic]         633   748 84.6% -lh5- f3c2 May 28 2000 Modules/HappyConfig
[generic]         4360  6172 70.6% -lh5- b93d Jun 25 2002 Modules/HappyENV-Handler
[generic]        17213  57717 29.8% -lh5- ed0c Jul 2 2002 Modules/HappyENV-Handler.asm
[generic]         428   508 84.3% -lh5- 9321 Mar 28 2002 Modules/MountENV
[generic]         1019  2699 37.8% -lh5- 901c Mar 28 2002 Modules/MountENV.s
[generic]         219   224 97.8% -lh5- 708a May 14 2000 Modules/NoClick
[generic]         657  1119 58.7% -lh5- 9634 May 14 2000 Modules/NoClick.s
[generic]         4348  5876 74.0% -lh5- 78e7 Jul 2 2002 Modules/patches/amigaguide/amigaguide.pch
[generic]         359   541 66.4% -lh5- 43bb Aug 4 2002 Modules/patches/amigaguide/amigaguide.pch.txt
[generic]         160   252 63.5% -lh5- 9471 Jul 2 2002 Modules/patches/amigaguide/install
[generic]         298  37887  0.8% -lh5- c4d5 Jul 2 2002 Modules/patches/amigaguide/test.guide
[generic]         1598  1968 81.2% -lh5- 75b4 Jul 22 2002 Modules/patches/console/console.pch
[generic]         554   914 60.6% -lh5- dfb2 Aug 4 2002 Modules/patches/console/console.pch.txt
[generic]         151   226 66.8% -lh5- 4b99 Jul 2 2002 Modules/patches/console/install
[generic]         2538  3096 82.0% -lh5- 3e82 Aug 4 2002 Modules/patches/FastFileSystem/FastFileSystem.pch
[generic]         307   452 67.9% -lh5- df73 Aug 4 2002 Modules/patches/FastFileSystem/FastFileSystem.pch.txt
[generic]         141   216 65.3% -lh5- 9054 Aug 7 2002 Modules/patches/FastFileSystem/install
[generic]         147   230 63.9% -lh5- ccc1 Jul 2 2002 Modules/patches/KC/install
[generic]        22927  33344 68.8% -lh5- 0440 Aug 16 2002 Modules/patches/KC/KingCON-handler.pch
[generic]         1102  1884 58.5% -lh5- ca54 Aug 16 2002 Modules/patches/KC/KingCON-handler.pch.txt
[generic]         239   642 37.2% -lh5- ac68 Jul 2 2002 Modules/patches/TD/install
[generic]         2923  3900 74.9% -lh5- cd3e Jul 2 2002 Modules/patches/TD/ToolsDaemon-handler.pch
[generic]         345   517 66.7% -lh5- d22e Aug 4 2002 Modules/patches/TD/ToolsDaemon-handler.pch.txt
[generic]         1491  1912 78.0% -lh5- 0dd3 Jan 18 2002 Modules/patches/TD/ToolsDaemon.pch
[generic]         159   160 99.4% -lh5- 6c42 Jan 31 2001 Modules/patches/TD/ToolsPrefs.pch
[generic]         147   231 63.6% -lh5- e95c Jul 22 2002 Modules/patches/workbench/install
[generic]        28451  41388 68.7% -lh5- 4d2f Jul 22 2002 Modules/patches/workbench/workbench.pch
[generic]         630   985 64.0% -lh5- f703 Aug 4 2002 Modules/patches/workbench/workbench.pch.txt
[generic]         982  1356 72.4% -lh5- 4396 Mar 16 2001 muDRAP
[generic]         970  1396 69.5% -lh5- e351 Dec 13 1999 patch
[generic]         5603  7592 73.8% -lh5- 80fa Aug 7 2002 RemAPollo
[generic]        13883  33847 41.0% -lh5- 82ac Aug 16 2002 RemAPollo.doc
[generic]         246   482 51.0% -lh5- 6778 Dec 16 1999 RemAPollo.doc.info
[generic]        14014  32195 43.5% -lh5- 592d Aug 16 2002 RemAPollo.doc.pl
[generic]         245   482 50.8% -lh5- 4c66 Dec 16 1999 RemAPollo.doc.pl.info
[generic]         764  3298 23.2% -lh5- fd4d Dec 16 1999 RemAPollo.info
[generic]         1327  2384 55.7% -lh5- df56 Aug 5 2002 RemAPollo.readme
[generic]         274   292 93.8% -lh5- 5eac May 15 2001 Reset
[generic]         609   756 80.6% -lh5- 798b Apr 24 2000 RUX
---------- ----------- ------- ------- ------ ---------- ------------ -------------
 Total    49 files 138674 297620 46.6%      Aug 18 2002

Aminet © 1992-2024 Urban Müller and the Aminet team. Aminet contact address: <aminetaminet net>